خانه / مقالات مدارس (صفحه 5)

مقالات مدارس

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن : آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تسکاتک – چتن  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تسکاتک – چتن

ثبت نام مدارس شاهد تسکاتک – چتن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تسکاتک – چتن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تسکاتک – چتن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تسکاتک – چتن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تسکاتک – چتن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تسکاتک – چتن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انگتارود پائین – انگرود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انگتارود پائین – انگرود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انگتارود پائین – انگرود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود : آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد انگتارود پائین – انگرود

ثبت نام مدارس شاهد انگتارود پائین – انگرود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد انگتارود پائین – انگرود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد انگتارود پائین – انگرود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان انگتارود پائین – انگرود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوکرکا – اومال

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوکرکا – اومال ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوکرکا – اومال  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال : آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوکرکا – اومال  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اوکرکا – اومال

ثبت نام مدارس شاهد اوکرکا – اومال ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوکرکا – اومال در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوکرکا – اومال طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوکرکا – اومال

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوکرکا – اومال کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوکرکا – اومال را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی

ثبت نام مدارس شاهد کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی : آزمون مدارس تیزهوشان کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیارت‌سر – سرچلشک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیارت‌سر – سرچلشک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیارت‌سر – سرچلشک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زیارت‌سر – سرچلشک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زیارت‌سر – سرچلشک مدارس تیزهوشان زیارت‌سر – سرچلشک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زیارت‌سر – سرچلشک  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زیارت‌سر – سرچلشک

ثبت نام مدارس شاهد زیارت‌سر – سرچلشک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زیارت‌سر – سرچلشک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زیارت‌سر – سرچلشک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »