خانه / مقالات مدارس (صفحه 4)

مقالات مدارس

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد : آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی ابراهیم – کانی برد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی ابراهیم – کانی برد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی ابراهیم – کانی برد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدکندی – ولی بیگ

ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدکندی – ولی بیگ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نورمحمدکندی – ولی بیگ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نورمحمدکندی – ولی بیگ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ : آزمون مدارس تیزهوشان نورمحمدکندی – ولی بیگ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدکندی – ولی بیگ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدکندی – ولی بیگ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نورمحمدکندی – ولی بیگ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه روباه – چشمه سنگین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه روباه – چشمه سنگین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه روباه – چشمه سنگین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین : آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چشمه روباه – چشمه سنگین

ثبت نام مدارس شاهد چشمه روباه – چشمه سنگین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چشمه روباه – چشمه سنگین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چشمه روباه – چشمه سنگین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چشمه روباه – چشمه سنگین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لآبجر – آهنگرکلانوکنده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لآبجر – آهنگرکلانوکنده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لآبجر – آهنگرکلانوکنده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده : آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد لآبجر – آهنگرکلانوکنده

ثبت نام مدارس شاهد لآبجر – آهنگرکلانوکنده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لآبجر – آهنگرکلانوکنده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لآبجر – آهنگرکلانوکنده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لآبجر – آهنگرکلانوکنده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا : آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا

ثبت نام مدارس شاهد فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تسکاتک – چتن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تسکاتک – چتن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تسکاتک – چتن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »