خانه / مقالات مدارس (صفحه 3)

مقالات مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کانی شیرین – کانی کبودمران

ثبت نام مدارس شاهد کانی شیرین – کانی کبودمران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی شیرین – کانی کبودمران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی شیرین – کانی کبودمران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران : آزمون مدارس تیزهوشان کانی شیرین – کانی کبودمران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی شیرین – کانی کبودمران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی شیرین – کانی کبودمران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی شیرین – کانی کبودمران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مران – آب‌باره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مران – آب‌باره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌آباد مران – آب‌باره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره : آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مران – آب‌باره

ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مران – آب‌باره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علی‌آباد مران – آب‌باره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علی‌آباد مران – آب‌باره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی‌آباد مران – آب‌باره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میرآباد سفلی – میرآباد علیا

ثبت نام مدارس شاهد میرآباد سفلی – میرآباد علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میرآباد سفلی – میرآباد علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میرآباد سفلی – میرآباد علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا : آزمون مدارس تیزهوشان میرآباد سفلی – میرآباد علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میرآباد سفلی – میرآباد علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میرآباد سفلی – میرآباد علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میرآباد سفلی – میرآباد علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مجسه – مزرلان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مجسه – مزرلان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مجسه – مزرلان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مجسه – مزرلان

ثبت نام مدارس شاهد مجسه – مزرلان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مجسه – مزرلان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مجسه – مزرلان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان : آزمون مدارس تیزهوشان مجسه – مزرلان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مجسه – مزرلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مجسه – مزرلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مجسه – مزرلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کانی ابراهیم – کانی برد

ثبت نام مدارس شاهد کانی ابراهیم – کانی برد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی ابراهیم – کانی برد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی ابراهیم – کانی برد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کانی ابراهیم – کانی برد  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »