خانه / مقالات مدارس (صفحه 2)

مقالات مدارس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسک –  مولینان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسک –  مولینان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسک –  مولینان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان : آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان موسک –  مولینان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد موسک –  مولینان

ثبت نام مدارس شاهد موسک –  مولینان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد موسک –  مولینان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد موسک –  مولینان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان موسک –  مولینان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان موسک –  مولینان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان موسک –  مولینان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد یالغوز آغاج – آسن‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد یالغوز آغاج – آسن‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یالغوز آغاج – آسن‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یالغوز آغاج – آسن‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان یالغوز آغاج – آسن‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یالغوز آغاج – آسن‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یالغوز آغاج – آسن‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یالغوز آغاج – آسن‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان : آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان

ثبت نام مدارس شاهد امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر : آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جولانده – چشمیدر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد جولانده – چشمیدر

ثبت نام مدارس شاهد جولانده – چشمیدر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد جولانده – چشمیدر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد جولانده – چشمیدر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جولانده – چشمیدر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جولانده – چشمیدر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان جولانده – چشمیدر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جولانده – چشمیدر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جولانده – چشمیدر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جولانده – چشمیدر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »