خانه / مقالات مدارس (صفحه 10)

مقالات مدارس

ثبت نام مدارس شاهد تیار – تیرکان

ثبت نام مدارس شاهد تیار – تیرکان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تیار – تیرکان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تیار – تیرکان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان : آزمون مدارس تیزهوشان تیار – تیرکان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تیار – تیرکان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تیار – تیرکان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تیار – تیرکان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مزیه – نهرعنبر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مزیه – نهرعنبر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مزیه – نهرعنبر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مزیه – نهرعنبر

ثبت نام مدارس شاهد مزیه – نهرعنبر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مزیه – نهرعنبر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مزیه – نهرعنبر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر : آزمون مدارس تیزهوشان مزیه – نهرعنبر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مزیه – نهرعنبر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مزیه – نهرعنبر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مزیه – نهرعنبر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت

ثبت نام مدارس شاهد بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت : آزمون مدارس تیزهوشان بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهمن‌آباد علیا – پشت ارشت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نهرخان علیا – نهرغلام ویس

ثبت نام مدارس شاهد نهرخان علیا – نهرغلام ویس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نهرخان علیا – نهرغلام ویس در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نهرخان علیا – نهرغلام ویس طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس : آزمون مدارس تیزهوشان نهرخان علیا – نهرغلام ویس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهرخان علیا – نهرغلام ویس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهرخان علیا – نهرغلام ویس ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهرخان علیا – نهرغلام ویس  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بان سرو – بان کل‌ولی

ثبت نام مدارس شاهد بان سرو – بان کل‌ولی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان سرو – بان کل‌ولی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان سرو – بان کل‌ولی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی مدارس تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بان سرو – بان کل‌ولی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »