خانه / مقالات مدارس

مقالات مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخه‌دیزه – سرمیل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخه‌دیزه – سرمیل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخه‌دیزه – سرمیل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل : آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سرخه‌دیزه – سرمیل

ثبت نام مدارس شاهد سرخه‌دیزه – سرمیل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرخه‌دیزه – سرمیل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرخه‌دیزه – سرمیل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرخه‌دیزه – سرمیل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیامه علیا – بیراق‌وند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیامه علیا – بیراق‌وند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیامه علیا – بیراق‌وند  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند : آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بیامه علیا – بیراق‌وند

ثبت نام مدارس شاهد بیامه علیا – بیراق‌وند ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیامه علیا – بیراق‌وند در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیامه علیا – بیراق‌وند طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیامه علیا – بیراق‌وند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیامه علیا – بیراق‌وند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیامه علیا – بیراق‌وند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیامه علیا – بیراق‌وند: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیامه علیا – بیراق‌وندتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی علیا – قلاجی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی علیا – قلاجی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی علیا – قلاجی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی : آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فولادی علیا – قلاجی

ثبت نام مدارس شاهد فولادی علیا – قلاجی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فولادی علیا – قلاجی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فولادی علیا – قلاجی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فولادی علیا – قلاجی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تنگی سر – تنگی ور

ثبت نام مدارس شاهد تنگی سر – تنگی ور ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تنگی سر – تنگی ور در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تنگی سر – تنگی ور طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور : آزمون مدارس تیزهوشان تنگی سر – تنگی ور هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تنگی سر – تنگی ور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تنگی سر – تنگی ور ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تنگی سر – تنگی ور  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی

ثبت نام مدارس شاهد سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »